ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1989

විකිපීඩියා වෙතින්
9වන ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
← 1977 15 පෙබරවාරි 1989 1994 →

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු ආසන 225
බහුතරයක් සඳහි ආසන 113 අවශ්‍ය විය
ඡන්දය ප්‍රකාශ කල ප්‍රමාණය63.60%
  පළමුවන පක්ෂය දෙවන පක්ෂය
 
නායකයා රණසිංහ ප්‍රේමදාස සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක
පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
නායකයාගේ ආසනය අ/නැ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
දිනා ගත් ආසන 125 67
ජනප්‍රිය ඡන්ද 2,837,961 1,780,599
ප්‍රතිශතය 50.7% 31.8%

මැතිවරණ කොට්ඨාශ ජයග්‍රාහකයෝ. එජාප කොළ පැහැයෙන් හා ශ්‍රීලනිප නිල් පැහැයෙන්.

අගමැකි මැතිවරණයට පෙර

ඩිංගිරි බණ්ඩා විජේතුංග
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

අගමැති-නාමෝද්දේශිත

ඩිංගිරි බණ්ඩා විජේතුංග
එක්සත් ජාතික පක්ෂය