භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Map of Earth showing lines of latitude (horizontally) and longitude (vertically), Eckert VI projection; large version (pdf, 3.12MB)