භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
Map of Earth showing lines of latitude (horizontally) and longitude (vertically), Eckert VI projection; large version (pdf, 3.12MB)

A geographic coordinate system is a coordinate system that enables every location on the Earth to be specified by a set of numbers. The coordinates are often chosen such that one of the numbers represent vertical position, and two or three of the numbers represent horizontal position. A common choice of coordinates is latitude, longitude and ellipsoid height.