ප්‍රවර්ගය:පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි
(refresh)
All articles75

This category is for articles tagged with {{copy edit}} (as well as {{awkward}}, {{spacing}}, {{copy edit-inline}}, and {{copy edit-section}}). To add an article to this category, place {{copy edit}} at the top of it. A request for copyedit is most effective when the article is more-or-less complete, and fully cited.

This category, or its monthly subcategories, should not be added to an article directly; use one of the above templates instead.

You can help in this process either by copy-editing articles from the months listed below, by choosing an article from the list at Template:Opentask, or by picking a random article of interest and copy-editing it right now!

Pages in this category sorted by number of page views last month
Random page in this category

For some advice about copyediting, see Wikipedia:How to copy-edit.

"පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 75 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 75 ද වෙති.