ප්‍රවර්ගය:පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි
(refresh)
සියලු ලිපි170
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

This category is for articles tagged with {{copy edit}}, as well as {{awkward}}, {{copy edit inline}}, {{copy edit section}}, {{inappropriate person}}, {{cleanup tense}}, and their redirects. To add an article to this category, place {{copy edit|for=}} at the top of it. A request for copy editing is most effective when the article is more-or-less complete, and fully cited.

This category, or its monthly subcategories, should not be added to an article directly; use one of the above templates instead.

You can help in this process either by copy editing articles from the months listed below, by choosing an article from the list at Opentask, or by picking a random article of interest and copy editing it right now:

Pages in this category sorted by number of page views last month
Random page in category All articles needing copy edit

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 15 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 15 වේ.

 

"පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 109 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 109 ද වෙති.