බ්‍රහ්මන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පර බ්‍රහ්මන් (IAST : Para Brahman; / සංස්කෘත දී : परब्रह्मन्) යනු සියලු වර්ණනයන්, සංකල්පීකරණයන් පරයන විශ්වයේ පරම තත්වයයි. එය විශ්වයේ නිර්මාණයට පැවැත්මට සහ විනාශය මුඛ්‍ය වන අන්ත කාරණාවයි. එය විශ්වයේ සියලු නියමයන් පරයන් විශ්වයා දරා සිටින සර්ව උත්තරීතර සර්ව ව්‍යාප්ති මූල ශක්තියයි.

නිරාකාර බ්‍රහ්මන් ඕම් යන ප්‍රණව අක්ෂරයෙන් හැක්විය හැකිය.

බ්‍රහ්මන් යනු වෛදික වාක්‍යකි. බ්‍රහ්මන් වේදයේ යතුර ලෙසද දැක්විය හැකිය. සරලව ගතහොත් බ්‍රහ්මන් අකාර ත්‍රිත්වයක් ඔස්සේ දැක්විය හැකිය. එනම් සත් (සත්‍ය) - චිත් (විඥානය) - ආනන්ද (ප්‍රමෝදය) ලෙසිණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රහ්මන්&oldid=450725" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි