දේවී භාගවත පුරාණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දේවි භගවත මහාපුරාණය යනු හින්දු ආගමේ ව්‍යාස මුණිවරයන් රචනා කරන ලද පුරාණ ග්‍රන්ථ 18න් එකකි. නමුත් වර්තමානයේ ඇතැම් හින්දූන් උප පුරාණයක් ලෙස සළකන මෙය ශක්ති වාදය ප්‍රධාන පුරාණය ලෙසින් සළකයි. හින්දු විශ්වාසය අනුව පරම දෙවිඳුන්ගේ ලිලාවන් වර්ණනා කරන්නා වූ පුරාණ ග්‍රන්ථය වන්නෙ භගවත පුරාණය යි. වර්තමානයේ භගවත පුරාණ ද්විත්වයක් දැකිය හැකි අතර එනම් විෂ්ණු භගවත පුරාණය සහ දේවි භගවත පුරාණය යි. ඇතැම් විද්වතුන්ට අනූකූලව ව්‍යාස විසින් රචනා කළ සත්‍ය භගවත මහාපුරාණය දේවි භගවත පුරාණය වන අතර ශිව පුරාණය, ස්කන්ධ පුරාණය,කුර්ම පුරාණය, වරහා පුරාණය එයට මැනවින් සාධක සපයයි. එය භගවති දේවිය මෙන්ම ක්‍රිෂ්ණ දෙවිඳුන්වද මැනවින් වර්ණනා කරනු ලබයි. විෂ්ණු භගවත පුරාණය මෑතකදි බෝපදේව නම් කතුවරයෙකු විසින් රචනා කෙරු මුලාශ්‍රයක් බවත් ඇතැම් විද්වතුන්ගේ මතයයි.

අථෝ භගවතම් දේව්‍යාහ් පුරාණම් ප්‍රථහ පරම් | ධර්මාර්ථකාමමෝක්ශාණාමුත්තමම් සාධනම්මතම් || (ස්කන්ධ පුරාණම්:දේවි භගවත මහත්‍යම්:පරි1:37ස්ලෝක)

භගවත එනම් දේවි පුරාණය ධර්ම අර්ථ කාම මෝක්ශ යන මහා ගුණයන් අඩංගු වන්නා වූ සියලු මුලාශ්‍රයන් පරයන්නා වූ පරම මුලාශ්‍රයයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේවී_භාගවත_පුරාණ&oldid=451599" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි