ඥාන යෝග

විකිපීඩියා වෙතින්

ඥාන මාර්ගය යනු ලෝකයේ වෙනස් වන සුලු බව සහ තමන් සතු ආත්මය සහ පරමාත්මය අතර ඇති බැඳීම් නුවණින් වටහාගෙන ආත්මය සහ පරමාත්මය සමෝධානය කිරීමයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඥාන_යෝග&oldid=450736" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි