ත්‍රිදේවී

විකිපීඩියා වෙතින්
ත්‍රිදේවී
සරස්වතී (නුවණ)
ලක්ෂ්මි (ධනය)
පාර්වතී (ශක්තිය)
ත්‍රිදේවියන්
ලක්ෂ්මි (වම), පාර්වතී (මැද) සහ සරස්වතී (දකුණ)
මන්ත්‍රයඕම් ත්‍රිදේවිභයහ් නමා
ත්‍රීදේවී
නාමය වෙනත් නම් වල්ලභයා වාසස්ථානය මන්ත්‍රය වාහනය උත්සව
සරස්වතී ශාරධා, සාවිත්‍රි, වානි බ්‍රහ්ම දෙවියන් සත්‍යලෝකය ॐ ऐं महासरस्वत्यै नम om shree mahasaraswatyai namaha. හංසයා/මොණරා වසන්‍ත පංචමි
ලක්ෂ්මී ශ්‍රී, නාරායනි, වෛෂ්ණවී, කම්ලා, පද්මා විෂ්ණු දෙවියන් වෛකුන්ඨය ॐ श्रीं श्रियें नमः। (Om Shri Shriye Namaha), ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। (Om Shreem Maha Lakshmiyei Namaha), ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। (Om Shri Mahalakshmiyei Namaha) අලියා/බකමූණා දීවාලි, ලක්ෂ්මී පූජා, වරලක්ෂ්මී වෘත/මහාලක්ෂ්මී වෘත


පාර්වතී උමා, ගෞරි, අම්බිකා, හිමාවන්ති ශිව දෙවියන් කෛලාශ කූඨය Om Pārvatyai Namaha සිංහයා/ ව්‍යාඝ්‍රයා/ ගවයා නවරාත්‍රී උත්සවය, ගෞරි පූජා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ත්‍රිදේවී&oldid=513474" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි