හින්දු විශ්ව විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්

හින්දු විශ්ව විද්‍යාව යනු හින්දු ග්‍රන්ථවලට අනුව විශ්වය සහ එහි පදාර්ථයේ තත්ත්වයන්, කාලය තුළ චක්‍ර, භෞතික ව්‍යුහය සහ ජීවීන් කෙරෙහි බලපෑම් පිළිබඳ විස්තරයයි.

පදාර්ථය[සංස්කරණය]

සියලුම පදාර්ථ නිෂ්ක්‍රීය ගුණ තුනක් (ගුණාංග හෝ ප්‍රවණතා) මත පදනම් වේ:

  • සත්ත්ව (යහපත්)
  • රජස් (රාගය)
  • තමස් (අන්ධකාරය)

විශ්වයේ ඇති සියලුම පදාර්ථ සෑදෙන ගුණ වල අවස්ථා තුනක් ඇත:

  • ප්‍රධාන (මූල පදාර්ථය): මිශ්‍ර නොවු සහ ප්‍රකාශ නොවූ අවස්ථාව.
  • ප්‍රකෘති (ප්‍රාථමික පදාර්ථය): මිශ්‍ර වූ සහ ප්‍රකාශ නොවු අවස්ථාව.
  • මහත්-තත්ත්ව (පදාර්ථය හෝ විශ්වීය ගර්භය): ගුණයන් මිශ්‍ර වූ සහ ප්‍රකාශ වූ අවස්ථාව.

කාලය[සංස්කරණය]

චක්‍රීය විශ්වයක් සමඟ කාලය අනන්තය, එහිදී වර්තමාන විශ්වයට පෙර පැවති අතර අනන්ත විශ්වයන් සංඛ්‍යාවක් අනුගමනය කරයි. පදාර්ථයේ විවිධ තත්ත්‍වයන් සදාකාලික කාල (කාලය) මගින් මෙහෙයවනු ලබන අතර එය චක්‍රීයව නිර්මාණය වී විනාශ වන විශ්වයේ මොහොතක සිට ආයු කාලය දක්වා සාමාන්‍ය සිදුවීම් පුනරාවර්තනය කරයි.

සංස්කෘත සාහිත්‍යයේ විශ්ව චක්‍රය පිළිබඳ මුල්ම සඳහන යුග පුරාණය (ක්‍රි.පූ. 1 වැනි සියවස), මහාභාරතය (ක්‍රි.පූ. 3 වැනි සියවස – ක්‍රි.ව. 4 වැනි සියවස) සහ මනුස්මෘති (ක්‍රි.ව. 2 – 3 වැනි සියවස්) යන ග්‍රන්ථවල දක්නට ලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හින්දු_විශ්ව_විද්‍යාව&oldid=493877" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි