යම

විකිපීඩියා වෙතින්

යම හෝ යමරාජ ලෙස හඳුන්වන හින්දු දෙවියන් මරණයේ දෙවියන් ලෙස සැලකේ.

යම (හින්දු දෙවියන්)
මරණයේ දෙවියන්
යමගේ මූර්තියක්
වෙනත් නම්ධර්මරාජ,යමරාජ,
අනුබැඳියදේව
වාසභවනයයමලෝකය
මන්ත්‍රයඕම් සූර්ය පුත්‍රයා විද්‍මහේ මහාකාලය ධීමහි තණ්නෝ යම ප්‍රචෝදයත්
පෞද්ගලික තොරතුරු
වල්ලභයන්ධූමෝර්ණා
දෙමාපියන්
සොයුරු/සොයුරියන්යමි , අශ්විනි , ශ්‍රද්ධාදේව මනු , රෙවන්ත , ශානි සහ තපති
දරුවන්සුනීත යමකුමාර
වාහනයමි හරකා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යම&oldid=494391" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි