හාකොර්

විකිපීඩියා වෙතින්

හාකොර් හෙවත් හගාර් නැතහොත්[3] හෙලනීකෘත නාමයන් වන අචෝරිස් හෙවත් හාකෝරිස් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ 29වන රාජවංශයට අයත් පුරාතන ඊජිප්තු පාරාවෝවරයෙකි.

ආශ්‍රේයයන්[සංස්කරණය]

  1. Lloyd 1994, පිටු අංකය: 358.
  2. Depuydt 2006, පිටු අංකය: 280.
  3. Wilkinson 2010, පිටු අංකය: 456.

ග්‍රන්ථාවලිය[සංස්කරණය]

Clayton, Peter (1994). Chronicle of the Pharaohs. London: Thames & Hudson Ltd.
Depuydt, Leo (2006). "Saite and Persian Egypt, 664 BC - 332 BC". In Hornung, Erik; Krauss, Rolf; Warburton, David A. (eds.). Ancient Egyptian Chronology. Brill, Leiden/Boston. pp. 265–283. ISBN 978 90 04 11385 5.
Fine, John V. A. (1983). The Ancient Greeks: A critical history. Harvard University Press.
Grimal, Nicolas (1992). A History of Ancient Egypt. Oxford: Blackwell Books. p. 512. ISBN 9780631174721.
Lloyd, Alan B. (1994). "Egypt, 404–322 B.C.". In Lewis, D.M.; Boardman, John; Hornblower, Simon; et al. (eds.). The Cambridge Ancient History (2nd ed.), vol. VI – The Fourth Century B.C. Cambridge University Press. pp. 337–360. ISBN 0 521 23348 8.
Ray, John D. (1986). "Psammuthis and Hakoris". The Journal of Egyptian Archaeology. 72: 149–158.
Wilkinson, Toby (2010). The Rise and Fall of Ancient Egypt. London: Bloomsbury. p. 672. ISBN 978 1 4088 10026.

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]


හාකොර්
උපත:  ? මරණය: ක්‍රි.පූ. 379/8
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
නෙෆෙරයිටිස් I
ඊජිප්තුවේ පාරාවෝ
ක්‍රි.පූ. 392/1–391/0
අනුප්‍රාප්තික
ප්සමුතෙස්
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
ප්සමුතෙස්
ඊජිප්තුවේ පාරාවෝ
ක්‍රි.පූ. 390/89–379/8
අනුප්‍රාප්තික
නෙෆෙරයිටිස් II
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හාකොර්&oldid=491122" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි