උදවු:අධිකාරී පාලනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අධිකාරී පාලනය (ඉංග්‍රීසි:  Authority control) යනු විකිපීඩියාවේ ලිපි සඳහා හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබාදෙන ආකාරයක් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:අධිකාරී_පාලනය&oldid=431798" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි