ප්‍රවර්ගය:ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි මැතිවරණ කොට්ඨාශ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අගෝස්තු 1947 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවෙහි පැවැති මැතිවරණ කොට්ඨාශ මෙහි දැක්වෙන අතර එම කාලය තුල පැවැති මහ මැතිවරණ සහ අතුරු මැතිවරණ වලදී එක් එක් මැතිවරණ කොට්ඨාශය වෙනුවෙන් පැවැති මැතිවරණයන්හී ප්‍රතිඵලයන් එම කොට්ඨාශ සඳහා වෙන් වශයෙන් දැක ගත හැක.

"ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි මැතිවරණ කොට්ඨාශ" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 62 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 62 ද වෙති.