එක්සත් ජනපදයෙහි ජනාධිපතිවරයා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(එක්සත් ජනපද‍යෙහි ජනාධිපතිවරයා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search