ප්‍රවර්ගය:අවධානය යොමු කළ යුතු අධිකාරී පාලන හැඳුනුම් සමග පවතින පිටු

විකිපීඩියා වෙතින්

This category may contain pages that use {{Authority control}} or are associated with the template, and which need attention. They are sorted under the various different issues, listed below.

  • D: A page is connected to a Wikidata item but has a |qid= parameter which does not match. (This parameter will be ignored by the template, but it's probably worth to check what has happened and remove the invalid parameter.
  • N: පිටුව තුළ නොපවතින අධිකාරී පාලන ප්‍රවර්ගයක් දක්වා ඇත. බොහෝ දුරට හේතුව වන්නේ නව හැඳුනුමක් එකතු කර ඇති මුත් අදාළ සංස්කාරකවරයා එයට අදාළ ප්‍රවර්ග තවම සාදා නොතිබීම වේ.
  • Q: වලංගු-නොවන |qid= පැරාමිතියක් සපයා ඇත.
  • R: Additional parameter is a duplicate of qid parameter.
  • S: A page is using an unrecognised |state= parameter. It should be either collapsed, expanded or autocollapse. Any invalid values can be fixed or removed.
  • U: Categories listed here do not conform to any expected naming convention, rendering the template useless. The solution is to either remove the template from the category, or improve/update the module to accommodate the new category naming convention.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 17 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 17 වේ.

"අවධානය යොමු කළ යුතු අධිකාරී පාලන හැඳුනුම් සමග පවතින පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 28 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 28 ද වෙති.