රදර්ෆර්ඩ් බී. හේස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රදර්ෆර්ඩ් බර්චර්ඩ් හේස් (ඔක්කොම්බර් 4, 1822 – ජනවාරි 17, 1893) යනු එක්සත් ජනපදයෙහි 19වන ජනාධිපති (1877–1881) විය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රදර්ෆර්ඩ්_බී._හේස්&oldid=229149" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි