ද්වාරය:Biography

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

චරිතාපදානය චරිතාපදානය, හෝ සරල ජීවයක්, පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරයකි. අධ්යාපනය, වැඩ, සබඳතා සහ මරණය වැනි මූලික කරුණු පමණක් නොවෙයි; මෙම ජීවිතයේ සිදුවීම් පිළිබඳ පුද්ගලයෙකුගේ අත්දැකීම් පිළිබිඹු කරයි. පැතිකඩක් හෝ විෂය මාලාවකට මෙන් නොව, චරිතාපදානයක් ජීවිත විෂය කථාව, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවිතයේ විවිධ පැති අවධාරණය කරයි, අත්දැකීම් පිළිබඳ සමීප තොරතුරු ඇතුළත්, සහ විෂය පුද්ගලයාගේ විශ්ලේෂණය ඇතුළත් විය හැකිය.

ජීව විද්යාත්මක කෘති සාමාන්යයෙන් ප්රබන්ධයක් නොවන නමුත් ප්රබන්ධයක් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය නිරූපනය කිරීමට ද භාවිතා කළ හැකිය. ජෛවීය ආවරණයකින් යුත් ගැඹුරු ආකෘතියක් එක් අද්යතන ලියවිල්ලක් ලෙස හැඳින්වේ. විවිධ මාධ්යවල සිට සාහිත්යය දක්වා චිත්රපට ක්රියා කරයි, චරිතාපදානය ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:Biography&oldid=422819" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි