මිලර්ඩ් ෆිල්මෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මිලර්ඩ් ෆිල්මෝ
Millard Fillmore.jpg
මැතිව් බ්‍රැඩි විසින් ලබා ගත් ඡායාරූපයක්, 1855–65 පමණ
එක්සත් ජනපදයෙහි 13වන ජනාධිපතිවරයා
In office
ජූලි 9, 1850 – මාර්තු 4, 1853

මිලර්ඩ් ෆිල්මෝ (ජනවාරි 7, 1800 – මාර්තු 8, 1874) යනු එක්සත් ජනපදයෙහි 13වන ජනාධිපතිවරයා (1850–1853) වූ අතර, ධවල මන්දිරයෙහි සිටියදී විග් පක්ෂයෙහි සාමාජිකයෙක් වූ අවසන් තැනැත්තා විය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිලර්ඩ්_ෆිල්මෝ&oldid=441917" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි