පොන්නම්බලම් අරුණාචලම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් අරුණාචලම්
Sir Ponnambalam Arunachalam.jpg
විධායක සභාවේ සහ ව්‍යවස්ථාදායක සභා‍වේ සාමාජික
Personal details
උපතක්‍රි.ව. 1853 සැප්තැම්බර් 14
මරණයක්‍රි.ව. 1924 ජනවාරි 9
ජාතිකත්වයලාංකික (ශ්‍රී ලාංකික)
කලත්‍රයා(යන්)ස්වර්ණම්බල් නමසිවායම්
නැදෑයන්ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් රාමනාදන්
දරුවන්ශ්‍රීමත් අරුණාචලම් මහාදේව, සිවනාදන් අරුණාචලම් සහ අරුණාචලම් රාමනාදන්
උගත් ශාස්ත්‍රාලයක්‍රයිස්ට්ස් කොලෙජ්, කේම්බ්‍රිජ්,
රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ
වෘත්තියසිවිල් නිලධාරියා

ponambalam arunachalam is greatest man that birth in 1853 september 14 in sri lanka