රන් සම්මතය

විකිපීඩියා වෙතින්
රන් සම්මතයක් යටතේ, කඩදාසි නෝට්ටු, පෙර-ගැලපූ ස්ථාවර රන් මාත්‍රාවන් බවට පරිවර්ත්‍ය කල හැකි වෙයි.

රන් සම්මතය යනු මූල්‍ය ක්‍රමයක් වන අතර එහිදී සම්මත ආර්ථික විද්‍යාත්මක ගිණුම් ඒකකය වන්නේ නියත බරක් සහිත රන් වෙයි. ප්‍රභින්න රන් සම්මත කිහිපයක් පවතියි. පළමුව, රන් කාසි සම්මතය , සංසරණය වන්නාවූ රන් කාසි හා බැඳී පවතින මූල්‍ය ඒකකයක් සහිත ක්‍රමයක් වන අතර, අගයෙහි ඒකකය අර්ථදැක්වෙන්නේ සංසරණය වන්නාවූ එක් රන් කාසියකට අනුරූපව හා අව-අගයක් සහිත ලෝහයකින් තැනුනු අතිරේඛ කාසි හා සුසංයෝගයෙනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රන්_සම්මතය&oldid=477622" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි