විකිපීඩියා:ඉතා වැදගත් ලිපි/ශ්‍රී ලංකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකා[සංස්කරණය]

පරිපාලනය[සංස්කරණය]

 1. ශ්‍රී ලංකා

ශ්‍රී ලංකාචේ පලාත් (9)[සංස්කරණය]

 1. මධ්‍යම පලාත
 2. බස්නාහිර පලාත
 3. නැගෙනහිර පලාත
 4. උතුරු පලාත
 5. දකුණු පලාත
 6. වයඹ පලාත
 7. ඌව පලාත
 8. උතුරු මැද පලාත
 9. සබරගමු පලාත

ශ්‍රී ලංකාචේ දිස්ත්‍රි‌ක්‌ක (25)[සංස්කරණය]

 1. මහනුවර දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 2. මාතලේ දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 3. නුවර එලිය දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 4. කොළඹ දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 5. ගම්පහ දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 6. කලුතර දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 7. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 8. මඩකලපුව දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 9. අම්පාර දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 10. යාපනය දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 11. වවුනියාව දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 12. කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 13. මන්නාරම දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 14. මුලතිවු දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 15. අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 16. පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 17. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 18. පුත්තලම දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 19. කෑගල්ල දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 20. රත්නපුරය දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 21. ගාල්ල දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 22. මාතර දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 23. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 24. බදුල්ල දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය
 25. මොනරාගල දිස්ත්‍රි‌ක්‌කය

මහ නගර සභා (18) සහ නගර සභා (41)[සංස්කරණය]

 1. මහනුවර
 2. මාතලේ
 3. නුවර එලිය
 4. කොළඹ
 5. දෙහිවල-ගල්කිස්ස
 6. ගම්පහ
 7. මඩකලපුව
 8. යාපනය
 9. කල්මුනේ
 10. අනුරාධපුරය
 11. කුරුණෑගල
 12. රත්නපුරය
 13. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර-කෝට්ටේ
 14. ගාල්ල
 15. මාතර
 16. මොරටුව
 17. මීගමුව
 18. බදුල්ල
 1. අම්බලන්ගොඩ
 2. අම්පාර
 3. බලන්ගොඩ
 4. බන්ඩාරවෙල
 5. බේරුවල
 6. බොරලැස්ගමුව
 7. චාවකච්චේරි
 8. හලාවත
 9. ඇඹිලිපිටිය
 10. ගම්පොල
 11. හම්බන්තොට
 12. හපුතලේ
 13. හැටන්-දික්ඔය
 14. හික්කඩුව
 15. හොරණ
 16. ජා-ඇල
 17. කඩුගන්නාව
 18. කලුතර
 19. කාත්තන්කුඩි
 20. කටුනායක-සීදුව
 21. කෑගල්ල
 22. කැස්බෑව
 23. කින්නියා
 24. කොළොන්නාව
 25. කුලියාපිටිය
 26. මහරගම
 27. මිනුවන්ගොඩ
 28. නාවලපිටිය
 29. පානදුර
 30. පෑලියගොඩ
 31. පේදුරු තුඩුව
 32. පුත්තලම
 33. සීතාවකපුර (අවිස්සාවෙල්ල)
 34. තලවකැලේ-ලිඳුල
 35. තංගල්ල
 36. ත්‍රිකුණාමලය
 37. වැල්වැටිතුරේ
 38. වවුනියාව
 39. වත්තල-මාබෝල
 40. වත්තේගම
 41. වැලිගම

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ප්‍රාග් ඉතිහාසය[සංස්කරණය]