ඇඹිලිපිටිය

විකිපීඩියා වෙතින්
ඇඹිලිපිටිය
නගරය සහ නගර සභාව
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතසබරගමුව පළාත
දිස්ත්‍රික්කයරත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාප+5.30

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති නගරයකි . 1970 ට ප්‍රථම ඇඹිලිපිටිය කුඩා නගරයක් වූ අතර කුඩා වෙළෙඳසැල් කිහිපයක් පමණක් එහි තිබුණි . මහවැලි ව්‍යාපාරයත් සමග උඩවලව ජලාශය ඉදිවූ පසු මෙම ප්‍රදේශය සංවර්ධනය විය. පසුව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් කිහිපයක්ම ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ අතර ඒ අතරින් සෙවනගල සිනි කර්මාන්තශාලාව, උදාකළ ගම්මාන, චන්ද්‍රිකා වැව ජලාශය ප්‍රධාන වෙති. මේ වනවිට ඇඹිලිපිටිය කෙසෙල් වගාව වැඩි වශයෙන් සිදුකරන ප්‍රදේශයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇඹිලිපිටිය&oldid=392504" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි