ශ්‍රී ලංකාවේ AAශ්‍රේණියේ මාර්ග ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ -ශ්‍රේණියෙහි මහාමාර්ග ලැයිස්තුව යනු, මහා මාර්ග අංකය අනුව වර්ග කෙරුනු ශ්‍රී ලංකාවෙහි මහා මාර්ග ලැයිස්තුවකි.dam paaten නිරූපණය wana මාර්ගය

මහා මාර්ග[සංස්කරණය]

මාර්ගයේ AA අංකය' මාර්ගයේ නම' දිග (km)
000 කොල්ලුපිටිය-ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 07.12
001 කොළඹ-මහනුවර 115.85
002 කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය 317.78
003 පෑලියගොඩ-පුත්තලම 126
004 කොළඹ-රත්නපුරය-වැල්ලවාය-මඩකලපුව 430
005 පේරාදෙණිය-බදුල්ල-චෙන්කලාඩි 276
006 අඹේපුස්ස-ත්‍රිකුණාමලය 199
007 අවිස්සාවේල්ල-හැටන්-නුවරඑළිය 119
008 පානදුර-රත්නපුරය 68
009 මහනුවර-යාපනය 321
010 කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම 125
011 මරදන්කඩවල-ත්‍රිකාන්ඩිමඩු 129
012 පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමලය 177
013 ගල්කුලම-අනුරාධපුරය 17
014 මැදවච්චිය-තලෙයිමන්නාරම 114
015 මඩකලපුව-ත්‍රිකුණාමලය 131
016 බෙරගල-හාලි ඇල 40
017 ගාල්ල-මාදම්පේ 144
018 පැල්මඩුල්ල-නෝනාගම 88
019 පොල්ගහවෙල-කෑගල්ල 12
020 අනුරාධපුරය-රඹෑව 14
021 කෑගල්ල-කරවනැල්ල 42
022 පස්සර-මොණරාගල 34
023 වැල්ලවාය-ඇල්ල-කුඹල්වෙල 31
024 මාතර-අකුරැස්ස 20
025 සියඹලාණ්ඩුව-අම්පාර 57
026 මහනුවර-පදියතලාව 105
027 අම්පාර-මහඔය 58
028 අනුරාධපුරය-පාදෙනිය 84
029 වවුනියාව-හොරොව්පතාන 46
030 වවුනියාව-පරයානලන්කුලම 36
031 කරයිතිව්-අම්පාර 24
032 නවන්කුලි-මන්නාරම 98
033 ජා ඇල-ඒකල-ගම්පහ-යක්කල 17
034 මාන්කුලම-මුලතිව් 49
035 පරන්තන්-මුලතිව් 52

මෙයද බලන්න[සංස්කරණය]