ශ්‍රී ලංකාවේ E ශ්‍රේණියේ මාර්ග

විකිපීඩියා වෙතින්
Expressways in Sri Lanka
System information
Length311.95 km (193.84 mi)
Formed27 නොවැම්බර් 2011 (2011-11-27)
NotesLength by 2022
Highway names
Expressways:Expressway XX (E XX)
System links
  • Roads in Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාව සතුව අධිවේගී මාර්ග (E ශ්‍රේණියේ මාර්ග) ලෙස නම් කරන ලද මාර්ග 271 කිලෝමීටර (168 mi) ඉක්මවා පවතියි.[1]

අධිවේගී මාර්ග[සංස්කරණය]

අංකය නම දිග (km) දිග (mi) උතුරු කෙළවර දකුණු කෙළවර අවසන් කළ දිනය සටහන්
 E01  E01 දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය 200.45 124.55 Kadawatha, Colombo Mattala 2020 Kottawa–Galle in 2011; Galle-Matara in 2014; Matara-Hambantota in 2020.[2]
 E02  E02 පිටත වටරවුම අධිවේගී මාර්ගය 28.8 17.9 Kerawalapitiya   Kottawa, Colombo 2019 Kottawa–Kaduwela in 2014; Kaduwela–Kadawatha in 2015; Kadawatha-Kerawalapitiya in 2019[2]
 E03  E03 කොළඹ - කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය 25.8 16.0 Bandaranaike International Airport New Kelani Bridge, Colombo 2013 5.3 km (3.3 mi) extension to Colombo Port City is under construction and is expected to be completed in 2022. New interchanges will be added at Ingurukade and Orugodawatta.[2]
 E04  E04 Central Expressway (Section II) 40.9 25.4 Kurunegala Mirigama 2022 Partial project completion in 2022[3]
 E04  E04 Central Expressway (Section I, III & IV) 137.1 85.2 Dambulla Kadawatha Under construction. Stage 2 was opened in early 2022. Project completion up to Kandy in 2024[3]
 E06  E06 Magampura Expressway 16.5 10.3 Andarawewa Hambantota 2019 Completed in 2019[2]
 E09  E09 Port Access Elevated Highway 5.3 3.3 New Kelani Bridge, Colombo Port city Under construction. Expected completion in 2022[4]
Ruwanpura Expressway 73.9 45.9 Kahathuduwa Pelmadulla Under construction. Expected completion in 2023[5]
NKB-Athurugiriya Elevated Highway 17.3 10.7 New Kelani Bridge, Colombo Athurugiriya Under construction. Expected completion in 2025[6]
  •       Proposed and unbuilt

ගැලරිය[සංස්කරණය]

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය (E01)[සංස්කරණය]

කටුනායක (E03)[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "EOM&M Division". www.exway.rda.gov.lk (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2017-05-13.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "National Highways (Class A, B & E Roads)".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  3. 3.0 3.1 "Central Expressway".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  4. "Port Access Elevated Highway Project".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  5. "Ruwanpura Expressway Project".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  6. "Elevated Highway Project (New Kelani Bridge to Athurugiriya)".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

  • Expressways in Sri Lanka හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත