සැකිල්ල:යළියොමුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template produces a hatnote:

  • {{Redirect|Foo}}

Its purpose is to reduce confusion by helping users get to their intended page if they were redirected to another page while, for example, searching for a topic. An example would be when a user searches for Achilleus (as in the emperor), but ends up on the page titled Achilles (as in the mythical hero) after being redirected.

Examples[සංස්කරණය]

  • {{Redirect|Foo}}
  • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
  • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
  • {{Redirect|Achilleus|the Emperor with this name|Achilleus (emperor)|other uses|Achilles (disambiguation)}} (as used on the page Achilles) →

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for යළියොමුව

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Redirecting page1

Name of page that redirects here

Page namerequired
Use12

Displayed as: For Use1, see ... If left empty, defaults to For other uses, see ...

Stringoptional
Target13

Page to link to. Default is [[PAGENAME (disambiguation)]].

Page nameoptional
Use24

Second use. Can be 'and' to give: For Use1, see [[Target1]] and [[Target2]]

Stringoptional
Target25

Page to link second use to.

Page nameoptional
Use36

Third use, can be 'and'

Stringoptional
Target37

Page to link third use to.

Page nameoptional

See also[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:යළියොමුව&oldid=397788" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි