සැකිල්ල:Wikipedia editor navigation

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{Wikipedia editor navigation|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{Wikipedia editor navigation|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{Wikipedia editor navigation|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.

==Purpose== An amalgamation of some of the most helpful navboxes, for navigation for Wikipedia editors.

{{Wikipedia principles}}

{{Wikipedia policies and guidelines}}

{{Wikipedia essays}}

{{Wikipedia community}}

{{Wikipedia help pages}}

{{Wikipedia technical help}}

{{Wikipedia template messages}}

{{Wikipedia referencing}}

{{Manual of Style}}

{{Main Page topics}}

{{Wikipedia accounts}}

Other help system navboxes[සංස්කරණය]

Other help system navboxes are listed here.

For navboxes of templates, see the section in {{Wikipedia template messages}}.

{{Basic information}}

{{Noticeboard links}}

{{Writing guides}}

{{Rule summaries}}

{{WikiProject Footer}}

{{Handling miscellanea}}

{{Wikipediholism}}

{{WikiFauna}}

{{List navbox}}

{{Administrators' guide}}

{{Citation metadata navbox}}

{{User toolbox}}

{{Help desk searches}}

{{RfA Navigation}}

{{Requests for permissions}}

{{Wikipedias}}

{{TWLJ}}

{{MediaWiki messages}}

Wikipedia:Teahouse/Host_navigation

User:Equazcion/ScriptNav

Wikipedia information[සංස්කරණය]

{{Wikipedia}}

{{Wikimedia Foundation}}

See also[සංස්කරණය]

Similar all-in-one navboxes:

{{Useful links}}

{{Tools}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikipedia_editor_navigation&oldid=397820" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි