සැකිල්ල:විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


This template is used in over 1000 pages. Please think carefully before changing it, and make sure you explain your change in your edit summary. Any unexplained changes may be reverted.

  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත (සැඟවුනු) තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරුමට {{විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන|state=collapsed}} භාවිතා කරන්න .
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත (සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන) තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරුමට {{විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන|state=expanded}} භාවිතා කරන්න .
  • මෙම වර්ගයේම තවත් සැකිල්ලක් පිටුව තුල පවතියි නම් පමණක් (එය සාමාන්‍යයෙන් පෙරනිමි වෙයි.) මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත (සැඟවුනු) තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරුමට {{විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන|state=autocollapse}} භාවිතා කරන්න .