සැකිල්ල:Reflist

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

<references /> සාමාන්‍ය ආකාරයට Ref ලයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist}} සාමාන්‍ය ආකාරයට Ref ලයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist|2}} පේලි 2කින් Ref ලයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist|30em}} ref විශාල ගණනනක් ඇතිවිට පේලි 2කින් Ref ලයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist|3}} පේලි 3කින් Ref ලයිස්තුව දැක්වීමට.

                  උදාහරණ

{{Reflist}} සදහා[සංස්කරණය]

CM Punk, WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2]

අදාළ
 1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
 2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.

{{Reflist|2}} සදහා[සංස්කරණය]

CM Punk, WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2]

අදාළ
 1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
 2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.

{{Reflist|30em}} සදහා[සංස්කරණය]

CM Punk, WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2] ඒ 2011 නොවැම්බර් 20 සිට 2013 ජනවාරි 27 දක්වාය.[3]

අදාළ
 1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
 2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
 3. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.

{{Reflist|3}} සදහා[සංස්කරණය]

CM Punk, WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2] ඒ 2011 නොවැම්බර් 20 සිට 2013 ජනවාරි 27 දක්වාය.[3]

අදාළ
 1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
 2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
 3. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Reflist&oldid=304976" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි