සැකිල්ල:Reflist

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

<references /> සාමාන්‍ය ආකාරයට ආශ්‍ර ලැයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist}} සාමාන්‍ය ආකාරයට ආශ්‍ර ලැයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist|2}} පේලි 2කින් ආශ්‍ර ලැයිස්තුව දැක්වීමට,
{{Reflist|30em}} පාඨකයාගේ පරිගණක තිරයේ විශාලත්වය අනුව ලැයිස්තුව පේලි කිහිපයකට සකස් වේ,
{{Reflist|3}} පේලි 3කින් ආශ්‍ර ලැයිස්තුව දැක්වීමට.

උදාහරණ[සංස්කරණය]

{{Reflist}} සදහා[සංස්කරණය]

CM Punk, WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2]

අදාළ
  1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
  2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.

{{Reflist|2}} සදහා[සංස්කරණය]

ඔහු WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2]

අදාළ
  1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
  2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.

{{Reflist|30em}} සදහා[සංස්කරණය]

ඔහු WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2] ඒ 2011 නොවැම්බර් 20 සිට 2013 ජනවාරි 27 දක්වාය.[3]

අදාළ
  1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
  2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
  3. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.

{{Reflist|3}} සදහා[සංස්කරණය]

ඔහු WWE ආයතනයේ නව යුගයේ ශුරතාව (WWE Championship) වැඩිම කාලයක් රදවාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ.[1] එම වාර්තාව පිහිටුවන ලද්දේ දින 434 ක කාලයක් WWE ශුරතාව රදවාගනිමිනි.[2] ඒ 2011 නොවැම්බර් 20 සිට 2013 ජනවාරි 27 දක්වාය.[3]

අදාළ
  1. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
  2. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
  3. මූලාශ්‍රයේ නම, එහි සබැදිය ආදිය.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Reflist&oldid=341516" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි