විකිපීඩියා:Requests for permissions/Rollback

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Rollback (add request)[සංස්කරණය]

කෙටි මග:
WP:PERM/R
WP:RFP/R


Singhalawap[සංස්කරණය]

  • I like to get Rollback permission Singhalawap (talk) 04:00, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
YesY කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:18, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
පිං ! - Singhalawap (talk) 18:35, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

තඹරු විජේසේකර[සංස්කරණය]

ආපසුපෙරලීම් හිමිකම් ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තෙමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:17, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

YesY කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:23, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)
බෙහෙවින් තුති!--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:24, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

පසිඳු කාවින්ද[සංස්කරණය]

Rollback Rights ඉල්ලා සිටිමි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:44, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)

පරිශීලක:ශ්වෙත[සංස්කරණය]

  • I like to get Rollback permission --ශ්වෙත (talk) 11:50, 9 මැයි 2013 (යූටීසී)
YesY කළා--Lee (talk) 05:38, 10 මැයි 2013 (යූටීසී)
ස්තූතියි --- ශ්වෙත (talk) 05:45, 10 මැයි 2013 (යූටීසී)


I would like to get rollback permissions for editing tops based on Sri Lanka

User:Yasasuru[සංස්කරණය]

I like to get Rollback permission----Yasasuru (talk) 03:57, 30 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)