විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සඳුදා / වෙලාව: 13:50, 28 නොවැම්බර් 2022 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2017 දී ජොස් බට්ලර්

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

නොවැම්බර් 28: ඉරානයේ නාවික හමුදා දිනය
  • 1912 - ඇල්බේනියාවට නිදහස ලැබීම.
  • 1922 - පළමු වැනි අහසේ අකුරු ලිවීම ඇමරිකාවේ ටයිම්ස් චතුරශ්‍රයට ඉහළ අහසේදී සිදු කිරීම.
  • 1948 - පැලරොයිඩ් කැමරාව පළමු වරට අලෙවි කිරීම.
  • 1964 - මැරිනර් 4 යානය ඇමරිකාවේ විසින් අභ්‍යවකාශගත කිරීම.
තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 27නොවැම්බර් 28නොවැම්බර් 29