විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: ඉරිදා / වෙලාව: 06:15, 24 සැප්තැම්බර් 2023 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

සැප්තැම්බර් 24: ගිනි-බිසවු රාජ්‍යයේ නිදහස් දිනය. තවත් සිදුවීම්: සැප්තැම්බර් 23සැප්තැම්බර් 24සැප්තැම්බර් 25