විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සඳුදා / වෙලාව: 05:13, 27 ජූලි 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල


අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජූලි 26: එක්සත් ජනපදයෙහි දෙමව්පියන්ගේ දිනය (2015)

තවත් සිදුවීම්: ජූලි 25 ජූලි 26 ජූලි 27