විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සිකුරාදා / වෙලාව: 06:09, 19 අප්‍රේල් 2024 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

අප්‍රේල් 19:

  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

    තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 18 අප්‍රේල් 19 අප්‍රේල් 20