විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: ඉරිදා / වෙලාව: 02:54, 19 අප්‍රේල් 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2016 දී ඇලෙක්සි ලියනෝෆ්අද වැනි දිනයක සිදුවීම්