සැකිල්ල:පරිපාලක පුවරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Admin dashboard වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

User:Xenocidic/dashboard/users

User:Xenocidic/dashboard/users

ඉක්මන් මැකීම් ඉල්ලීම් වර්ගය ඉල්ලීම් ගණන
Candidates for speedy deletion as attack pages 0
Wikipedians looking for help 0
Requests for unblock 1
Wikipedia protected edit requests 0
හිමිකම් උල්ලංඝනය නිසාවෙන් ඉක්මන් මකා දැමීම සඳහා යෝජිතයෝ 0
ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය සඳහා යෝජනාවන් 1

Purge the cache of this page

Administrative backlog[සංස්කරණය]

WP:AIV[සංස්කරණය]

Bot-reported[සංස්කරණය]

User-reported[සංස්කරණය]

WP:CSD / proposed deletions[සංස්කරණය]

ඉල්ලීම් වර්ගය ගණන
විකිපීඩියා මකාදැමීම් 34
කර්තෘ ඉල්ලීම් 0
හිස් පිටු 0
CSD G1:පල්හෑලි පිටු 0
CSD G2:අත්හදා බැලීම් පිටු 0
CSD G3. හුදු වන්ධ්‍යලය සහ නිහීන වංචා. 0
CSD G4. මකාදැමීම් සංවාදයක් ඔස්සේ පෙරදී මකාදැමුනු පිටු ලෙසින් ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ 0
CSD G5. වාරණයට ලක් කළ පරිශීලක නිර්මාණ 0
CSD G6. තාක්ෂණික මකා දැමීම. 0
CSD G7. Author requests deletion 0
CSD G8. දැනට-නොපවතින හෝ මකාදමා ඇති පිටුවක් මත යැපෙන පිටු. 0
CSD G9. Office actions. 0
CSD G10. Pages that disparage or threaten their subject 0
CSD G11. Unambiguous advertising or promotion. 0
CSD GG12. Unambiguous copyright infringement. 0
Spam pages 0
Importance or significance not asserted 0
Contested candidates 0
Other candidates 0

WP:UAA / WP:RFPP[සංස්කරණය]

WP:RFA[සංස්කරණය]

RfA candidate S O N S% Ending (UTC) Time left Dups? Report
RfB candidate S O N S% Ending (UTC) Time left Dups? Report

Last updated by SoxBot (talk) at 06:30, 28 December 2010 (UTC)

There are no outstanding requests for rollback.

There are no outstanding requests for the reviewer flag.

There are no outstanding requests for the autopatrolled flag.

There are no outstanding requests for account creator.

There are no outstanding requests for account creator.