සැකිල්ල:Redirect-distinguish

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This hatnote is generally used when an article's title has an ambiguity that is not necessarily literal, but one that would likely happen with enough readers to warrant a hatnote. Be careful to avoid trivial uses.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for Redirect-distinguish

Indicates that a page is not to be confused with other pages. This template supports unlimited arguments.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Redirecting page1

Name of page that redirects here

Pagerequired
Use 12

1st other use

Pagerequired
Use 23

2nd other use

Pageoptional
Use 34

3rd other use

Pageoptional
Use 45

4th other use

Pageoptional
Use 56

5th other use

Pageoptional
Use 67

6th other use

Pageoptional
Use 78

7th other use

Pageoptional
Use 89

8th other use

Pageoptional
Use 910

9th other use

Pageoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Redirect-distinguish&oldid=456866" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි