ප්‍රවර්ගය:සංස්කෘත-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Purge page cache

This category contains articles with සංස්කෘත-language text. The primary purpose of these categories is to facilitate manual or automated checking of text in other languages.

This category should only be added with the {{Lang}} family of templates, never explicitly.

For example {{Lang|sa|text in සංස්කෘත language here}}, which wraps the text with <span lang="sa">. Also available is {{Lang-sa|text in සංස්කෘත language here}} which displays as සංස්කෘත: text in සංස්කෘත language here.


See also

"සංස්කෘත-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 65 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 65 ද වෙති.