ජම්බුද්වීප

විකිපීඩියා වෙතින්
The Prakrit name Jambudīpasi (Sanskrit "Jambudvīpa") for "India" in the Sahasram Minor Rock Edict of Ashoka, circa 250 BCE (Brahmi script).[1][2]

ජම්බුද්වීප ('ඉංග්‍රීසි:  Jambudvīpa, සංස්කෘත: जम्बुद्वीप, පාලි: ජම්බුදීප) යනු ඉන්දියානු ආගම්වල සඳහන් වන දාර්ශනික කලාපය කි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. Inscriptions of Asoka. New Edition by E. Hultzsch (සංස්කෘත බසින්). 1925. pp. 169–171.
  2. Lahiri, Nayanjot (2015). Ashoka in Ancient India (ඉංග්‍රීසි බසින්). Harvard University Press. p. 37. ISBN 9780674057777.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජම්බුද්වීප&oldid=503809" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි