ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates no TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 4,486 &0000000000000097.42000097.42%
standard {{Category TOC}} 107 &0000000000000002.3200002.32%
{{Large category TOC}} 12 &0000000000000000.2600000.26%
Total 4,605
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoToc does on each page:

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4,486 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 200 වේ.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

1

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC_generates_no_TOC&oldid=450011" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි