ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates no TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 662 &0000000000000092.33000092.33%
standard {{Category TOC}} 50 &0000000000000006.9700006.97%
{{Large category TOC}} 5 &0000000000000000.7000000.70%
Total 717
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoToc does on each page:

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 662 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 200 වේ.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

1

2

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC_generates_no_TOC&oldid=450011" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි