ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates no TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 2,828 &0000000000000096.52000096.52%
standard {{Category TOC}} 92 &0000000000000003.1400003.14%
{{Large category TOC}} 10 &0000000000000000.3400000.34%
Total 2,930
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoToc does on each page:

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2,828 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 200 වේ.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

1

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC_generates_no_TOC&oldid=450011" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි