සැකිල්ල:Wikipedia technical help

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Wikipedia technical help|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Wikipedia technical help|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Wikipedia technical help|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to autocollapse.

Purpose[සංස්කරණය]

This is a navbox of the main technical help pages on English Wikipedia.

It doesn't list them all as there are too many, but these should be the most helpful ones of a technical nature.

Additional help[සංස්කරණය]

Some of the links are also on the {{Wikipedia help pages}} navbox. Other helpful navboxes for technical matters include:

Also, look at template documentation (such as Template:Navbox/doc), the text of which should also be found in a green section on the template page itself (which for the previous example would be Template:Navbox).

Wikipedia:Categories, lists, and navigation templates is a good comparative overview, and helpful categories themselves include:

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikipedia_technical_help&oldid=442399" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි