ප්‍රවර්ගය:රුසියානු-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Purge page cache

This category contains articles with රුසියානු-language text. The primary purpose of these categories is to facilitate manual or automated checking of text in other languages.

This category should only be added with the {{Lang}} family of templates, never explicitly.

For example {{Lang|ru|text in රුසියානු language here}}, which wraps the text with <span lang="ru">. Also available is {{Lang-ru|text in රුසියානු language here}} which displays as රුසියානු: text in රුසියානු language here.


See also

"රුසියානු-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 63 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 63 ද වෙති.