ෆෙඩරේෂණ මන්ත්‍රණ සභාව (රුසියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඛණ්ඩාංක: 55°46′15″N 37°36′17″E / 55.77083°N 37.60472°E / 55.77083; 37.60472

ෆෙඩරේෂණ මන්ත්‍රණ සභාව
Сове́т Федера́ции (සොවියට් ෆිඩෙරට්සි)
රුසියානු ෆෙඩරල් මන්ත්‍රණ සභාව
Coat of arms or logo
වර්ගය
වර්ගය
උත්තර මන්ත්‍රණ සභාව
නායකත්වය
සභාපතිනිය
ආසන166
මැතිවරණ
අවසන් මැතිවරණය
නැත ( රුසියානු ෆෙඩරල් යටත් ප්‍රදේශ වෙතින් තෝරා ගැනෙයි)
රැස්වන ස්ථානය
S6000266.JPG
බොල්ෂායා ඩ්මිට්‍රෝව්කා වීදියෙහි ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල, මොස්කව්
Website
www.council.gov.ru

ෆෙඩරේෂණ මන්ත්‍රණ සභාව (රුසියානු: Сове́т Федера́ции; සොවියට් ෆිඩෙරට්සි) යනු, 1993 රුසියානු ෆෙඩරේෂණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර රුසියානු ෆෙඩරල් මන්ත්‍රණ සභාවෙහි (රුසියානු ෆෙඩරේෂණ පාර්ලිමේන්තුව) උත්තර මන්ත්‍රණ සභාව වෙයි.