ප්‍රවර්ගය:ජර්මන්-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Purge page cache

This category contains articles with ජර්මන්-language text. The primary purpose of these categories is to facilitate manual or automated checking of text in other languages.

This category should only be added with the {{Lang}} family of templates, never explicitly.

For example {{Lang|de|text in ජර්මන් language here}}, which wraps the text with <span lang="de">. Also available is {{Lang-de|text in ජර්මන් language here}} which displays as ජර්මන්: text in ජර්මන් language here.

"ජර්මන්-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 26 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 26 ද වෙති.