ඔස්ට්‍රියාවෙහි පළමුවන ෆ්‍රාන්ස් ජෝසප් රජ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පළමුවන ෆ්‍රාන්ස් ජෝසප්
Emperor Francis Joseph.jpg
1905 දී පමණ ෆ්‍රාන්ස් ජෝසප් රජ


පළමුවන ෆ්‍රාන්ස් ජෝසප් හෝ පළමුවන ෆ්‍රාන්සිස් ජෝසප් (ජර්මානු: ෆ්‍රන්ස් ජෝසෆ් තෙයාස්ත, හන්ගේරියානු: ඊ ෆ්‍රෙන්ක් ජෝසෙෆ් , චෙක්: ෆ්‍රැන්චිෂෙක් යෝසෙෆ් ඊ, රුමේනියානු: ෆ්‍රන්චිස්ක් යොචිෆ්, ස්ලොවෙීන්: ෆ්‍රන්ච් යෝසෙෆ් ලෑන්ඩ්, ඉතාලි: ෆ්‍රැන්චෙස්කො ජුසෙප්පෙ, ක්‍රොඒෂියානු: ෆ්‍රැන්යෝ යෝසිප් ඊ) (18 අගෝස්තු 1830 – 21 නොවැම්බර් 1916) යනු, 1848 දෙසැම්බර් 2 දින සිට 1916 නොවැම්බර් 21 දින සිදුවූ ඔහුගේ මරණය දක්වා, ඔස්ට්‍රියාවෙහි අධිරාජයා සහ හන්ගේරියෙහි රජ, බොහීමියාවෙහි රජ සහ වෙනත් බොහෝ නිල දැරුවෙක් විය (ඔස්ට්‍රියාවෙහි අධිරාජයාගේ මහා අභිධානය බලන්න).