ග්‍රිම් සොහොයුරන්ගේ සුරංගනා කථා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ළමුන්ගේ සහ ගේදොර කථා
හෝ
ග්‍රිම් සොහොයුරන්ගේ සුරංගනා කථා
ග්‍රිම් සෙහොයුරන්ගේ කින්ඩර්- උන්ඩ් හවුස්මෙයාෂන් (1812) හී පළමු වෙළුමෙහි ආමුඛ චිත්‍රය
කර්තෘයාකොබ් සහ විල්හෙල්ම් ග්‍රිම්
රටජර්මනිය
භාෂාවජර්මානු
ප්‍රභේදය
ප්‍රකාශකයාබොහෝ
ප්‍රකාශිත දිනය
1812
අයිඑස්බීඑන්අ/නැ

ග්‍රිම් සොහොයුරන්ගේ සුරංගනා කථා (සිංහල: ළමුන්ගේ සහ ගේදොර කථා) යනු ග්‍රිම් සොහොයුරන්, යාකොබ් සහ විල්හෙල්ම් විසින් 1812 දී පළමුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු ජර්මානු ජන කථා එකතුවකි. එම එකතුව වර්තමානයෙහිදී පොදුවේ හැඳින්වෙන්නේ ග්‍රිම් සොහොයුරන්ගේ සුරංගනා කථා (ජර්මන්: ග්‍රිම්ස් මෙයාෂෙන්) ලෙසිනි.