චිත්තාවේග

විකිපීඩියා වෙතින්

චිත්තාවේග යනු දැඩි කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත මත බැඳුනු දැඩි මානසික ක්‍රියාවලියක් ඇති හැඟීම් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චිත්තාවේග&oldid=361507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි