බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය*
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය

Borobudur Northwest View
රට ඉංදුනීසායා
වර්ගය Cultural
වර්ගීකරණය i,ii and vi
යොමුව 592
කලාපය Asia-Pacific
ලේඛනගත ඉතිහාසය
ලේඛනගත වූ වර්ශය 1991  (15වන Session)
* ලෝක උරුම අඩවි නාමාවලියෙහි ඇති පරිදි.
යුනෙස්කෝවට අනුව වර්ගීකරනය වී ඇති ආකාරයට.

ඉංදුනීසායාවේ පිහිටි බොරෝබුදූර්, Mendut සහ Pawon නම් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙස නම්කල පන්සල් 3 හැඳින්වීමට යෙදෙන වදනයි.