බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය
ලෝක උරුම ලැයිස්තුවේ අභිලේඛනය කර ඇති පරිදි නාමය
Borobudur Northwest View
වර්ගය Cultural
නිර්ණායක i,ii and vi
සමුද්දේශය 592
යුනෙස්කෝ කලාපය Asia-Pacific
අභිලේඛන ඉතිහාසය
අභිලේඛනය 1991 (15th සැසිය)

ඉංදුනීසායාවේ පිහිටි බොරෝබුදූර්, Mendut සහ Pawon නම් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙස නම්කල පන්සල් 3 හැඳින්වීමට යෙදෙන වදනයි.