ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 2010

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකාවේ 14වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
← 2004 8 අප්‍රේල් 2010 2016 →

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු ආසන 225
බහුතරයක් සඳහා ආසන 113 අවශ්‍ය විය
  Majority party Minority party
  WEF on the Middle East Arab and foreign Ministers Crop.jpg Ranil At UNP Office.jpg
නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ
පක්ෂය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එක්සත් ජාතික පෙරමුණ
නායකයාගේ ආසනය n/a කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
අවසන් මැතිවරණය ආසන 105, 45.60% ආසන 82, 37.83%
දිනා ගත් ආසන 144 60
ආසන වෙනස + 39 − 22
Popular ඡන්ද 4,846,388 2,357,057
ප්‍රතිශතය 60.33% 29.34%

  Third party Fourth party
  R. Sampanthan.jpg Sarath Fonseka portrait.jpg
නායකයා රාජවරෝතියම් සම්බන්ධන් සරත් ෆොන්සේකා
පක්ෂය දෙමළ ජාතික සන්ධානය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික සන්ධානය
නායකයාගේ ආසනය ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
අවසන් මැතිවරණය ආසන 22, 6.84% -
දිනා ගත් ආසන 14 7
ආසන වෙනස − 8 + 7
Popular ඡන්ද 233,190 441,251
ප්‍රතිශතය 2.90% 5.49%

Sri Lankan Parliamentary Election 2010.png
මැතිවරණ කොට්ඨාශයන්හී ජයග්‍රාහකයෝ. එජනිස නිල් පැහැයෙන්ද, එජාපෙ කොළ පැහැයෙන් සහ දෙජාසං කහ පැහැයෙන්ද දැක්වෙති

අගමැති before election

රත්නසිරි වික්‍රමනායක
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

අගමැති-නාමෝද්දේශිත

දි. මු. ජයරත්න
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය