ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1956

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
3වන ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
← 1952 5-10 අප්‍රේල් 1956 1960 (මාර්තු) →

ලංකාවෙහි නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයෙහි ආසන 95 ක් සඳහා
බහුතරයක් සඳහා ආසන 48 ක් අවශ්‍ය වෙයි
  Majority party Minority party Third party
  Official Photographic Portrait of S.W.R.D.Bandaranayaka (1899-1959).jpg
නායකයා එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක ඇන්. ඇම්. පෙරේරා ජෝන් කොතලාවල
පක්ෂය මහජන එක්සත් පෙරමුණ (1956) ලංකා සමසමාජ පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය
මෙදින සිට නායකයා 1956 1945 1953
නායකයාගේ ආසනය අත්තනගල්ල රුවන්වැල්ල දොඩන්ගස්ලන්ද
අවසන් මැතිවරණය 9 ආසන, 15.52%[lower-alpha 1] 9 ආසන, 13.11% 54 ආසන, 44.08%
දිනා ගත් ආසන 51 14 8
ආසන වෙනස 42 5 46
Popular ඡන්ද 1,046,277 274,204 738,810
ප්‍රතිශතය 39.52% 10.36% 27.91%

අග්‍රාමාත්‍යවරයා before election

ජෝන් කොතලාවල
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

අග්‍රාමාත්‍යවරයා-නාමෝද්දේශිත

එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක
මහජන එක්සත් පෙරමුණ (1956)

1956 වසරෙහිදී ලංකාව (වර්තමානයෙහි ශ්‍රී ලංකාව) තුල මහා මැතිවරණය පැවැත්විණි.

සටහන්[සංස්කරණය]