ශ්‍රී ලංකාවේ උපාධි ප්‍රධානය සඳහා වරලත් ආයතන ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ලැයිස්තුවකි. රාජ්‍ය මූල්‍ය ලබන විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා නීතිය, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල සහ අනෙකුත් අධ්‍යාපන ආයතන 17ක් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ලෙස පාලනය කරයි.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ නවීන විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියේ මූලාරම්භය 1921 දක්වා ඈතට දිව යන්නේ විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාලයක් වන ලංකා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාලය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පැරණි පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධව පැවතීමෙනි. ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයේ විභාගය සඳහා උපාධි අපේක්ෂකයින් සූදානම් කළ කලාව සහ මානව ශාස්ත්‍ර, විද්‍යාව සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන පාඨමාලා මෙම විද්‍යාලය විසින් සපයන ලදී. ලංකාවේ නවීන උසස් අධ්‍යාපනයේ ආරම්භය 1870 දී ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාලය පිහිටුවීමත් සමඟ ආරම්භ වූ අතර ඉන් පසුව කොළඹ නීති විද්‍යාලය (1875), කෘෂිකර්ම පාසල (1884) සහ රජයේ කාර්මික විද්‍යාලය (1893) ආරම්භ විය.[තහවුරු කර නොමැත] 1942 දී දිවයිනේ ප්‍රථම විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරන ලද්දේ ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය වන අතර එයට දිවයින පුරා මණ්ඩප කිහිපයක් ද, කොළඹ (1942 ස්ථාපිත), පේරාදෙණිය (ස්ථාපිත 1949), විද්‍යෝදය (ස්ථාපිත 1959), විද්‍යාලංකාර (1959) සහ කටුබැද්ද (1972 ස්ථාපිත). 1958 අංක 45 දරන විද්‍යෝදය සහ විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විද්‍යෝදය සහ විද්‍යාලංකාර පිහිටුවන ලදී. ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය ඔක්ස්බ්‍රිජ් සූත්‍රය අනුව හැඩගැසුණු අතර, එහි ආරම්භයේ දී විශ්වවිද්‍යාලය සිසුන් 904 දෙනෙකුට පමණක් පහසුකම් සැලසූ අතර, පසුව එය විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් ආවරණය වන පරිදි ව්‍යාප්ත වූ අතර, ශ්‍රීමත් අයිවර් ජෙනිංග්ස් ප්‍රකාශ කළ පරිදි එය කුඩා පිරිසකට ආහාර සපයන ප්‍රභූ-නැඹුරු විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස පැවතුණි. සිසුන් සංඛ්යාව සහ තනිකරම නේවාසික. එය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටුවීම සඳහා 1972 දී විසුරුවා හරින ලදී. 1974 දී යාපනය මණ්ඩපය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයට එක් කරන ලදී.[1][2][3]

1977 ජුලි මාසයේ ඇති වූ ආණ්ඩු වෙනස ස්වාධීන විශ්ව විද්‍යාල පිහිටුවීමේ සැලැස්ම සමඟ තනි විශ්ව විද්‍යාල යාන්ත්‍රණය විසුරුවා හැරීමට හේතු විය. විශ්වවිද්‍යාල පනත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ. 1978 අංක 16, රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වය වෙනම මණ්ඩප හයකට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන ලදී. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සැලසුම් කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) ද නිර්මාණය කරන ලදී. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් ඇති කළා. මෙම සියලුම රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති නමුත් කිහිපයක් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අමතරව UGC හි කොටසක් වන අමාත්‍යාංශවල අනුග්‍රහය යටතේ පවතී. බොහෝ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දෙන අරමුදල් මත රඳා පවතී, මන්ද එය ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික සහ සමහර විට එකම අරමුදල් මූලාශ්‍රය වේ. එබැවින්, මෙම විශ්ව විද්‍යාල කෙරෙහි සෘජු පාලනයක් UGC සතු වන අතර උපාධි අපේක්ෂකයින් බඳවා ගැනීම පරිපාලනය කරයි. UGC උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යටත් වේ.

විශ්වවිද්‍යාල සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීම[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාපිත කර ඇත්තේ විශේෂ ජනාධිපති නියෝගය, විශ්වවිද්‍යාල නියෝග, පාර්ලිමේන්තු පනත් මගිනි. [4]

ආඥාපනත[සංස්කරණය]

 • 1942 අංක 20 ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය

පාර්ලිමේන්තු පනත්[සංස්කරණය]

 • 1956 අංක 36 ලංකා විශ්වවිද්‍යාල (සංශෝධන) පනත
 • 1958 අංක 45 දරන විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය සහ විද්‍යාකර විශ්වවිද්‍යාල පනත
 • 1960 අංක 20 දරන උසස් අධ්‍යාපන පනත
 • 1972 අංක 01 දරන ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පනත
 • 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනත (මෙම පනත මගින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කර විශ්වවිද්‍යාල සේවා අභියාචනා මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කර විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය සඳහා සපයනු ලබන අතර, පෙර පනත යටතේ පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා තනි විශ්වවිද්‍යාලයේ මණ්ඩප හයක් ආරම්භ විය. 1972 අංක 1, 1979 ජනවාරි 1 දින ස්වාධීන විශ්ව විද්‍යාල හයක් බවට පරිවර්තනය කරන ලදී) [5]

විශ්ව විද්‍යාල[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට විශ්වවිද්‍යාල දාහතක් පවතින අතර ඒවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අධිකාරිය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.[6] පහත සඳහන් සියලුම විශ්වවිද්‍යාල 1978 අංක 16 විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල තත්වය ( විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රඥප්තිය ) සහිත පිළිගත් ආයතන වේ.[7]

විශ්ව විද්‍යාලය ප්‍රධාන පිහිටීම ආරම්භය[lower-alpha 1] වර්ගය අධිකාරිය විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වය

(විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රඥප්තිය)

නගරය දිස්ත්‍රික්කය පළාත
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය කොළඹ කොළඹ බටහිර ජූනි 1, 1870 පොදු UGC 1942 ජූලි 1
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය වන්තරුමූලෙයි මඩකලපුව නැගෙනහිර අගෝස්තු 1, 1981 පොදු UGC 1986 සැප්තැම්බර් 26
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය යාපනය යාපනය උතුරු අගෝස්තු 1, 1974 පොදු UGC 1979 ජනවාරි 1
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය කැලණිය ගම්පහ බටහිර 1875 පොදු UGC 1959
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මොරටුව කොළඹ බටහිර 1966 පොදු UGC 1979 ජනවාරි 1
විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය නාවල කොළඹ බටහිර 1978 පොදු UGC 1979 ජනවාරි 1
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය පේරාදෙණිය මහනුවර මධ්‍යම ජූලි 1, 1942 පොදු UGC 1942 ජූලි 1
රජරට විශ්වවිද්‍යාලය මිහින්තලේ අනුරාධපුර උතුරු මැද නොවැම්බර් 7, 1995 පොදු UGC 1996 ජනවාරි 31
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය මාතර මාතර දක්ෂිණ අගෝස්තු 27, 1978 පොදු UGC 1984 පෙබරවාරි 1
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය බෙලිහුල්ඔය රත්නපුරය සබරගමුව නොවැම්බර් 20, 1991 පොදු UGC 1995 නොවැම්බර් 7
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය ඔලුවිල් අම්පාර නැගෙනහිර ජූලි 26, 1995 පොදු UGC 1996 මාර්තු 27
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කොළඹ බටහිර 1873 පොදු UGC 1958
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය බදුල්ල බදුල්ල ඌව ජූනි 1, 2005 පොදු UGC 2005 ජූලි 1
දෘශ්‍ය සහ රංග කලා විශ්වවිද්‍යාලය කොළඹ කොළඹ බටහිර 1893 පොදු UGC 2005 ජූලි 1
වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය කුලියාපිටිය කුරුණෑගල වයඹ ජනවාරි 1999 පොදු UGC 1999 අගෝස්තු 17
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි විශ්වවිද්‍යාලය යක්කල ගම්පහ බටහිර 1928 පොදු UGC 2020 ඔක්තෝබර් 30[8]
වවුනියාව විශ්වවිද්‍යාලය වවුනියාව වවුනියාව උතුරු 1991 පොදු UGC 2021 අගෝස්තු 1

විසුරුවා හරින ලද විශ්ව විද්‍යාල[සංස්කරණය]

ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය[සංස්කරණය]

ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය 1942 සිට 1972 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ (පෙර ලංකාව) එකම විශ්වවිද්‍යාලය විය. එයට ශ්‍රී ලංකාව වටා විවිධ ස්ථානවල සංඝටක මණ්ඩප කිහිපයක් තිබුණි. 1972 අංක 1 දරන ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පනත, 1973 සිට 1978 දක්වා පැවති ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ එය ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු විශ්වවිද්‍යාලයක් විය. පවතින විශ්ව විද්‍යාල හතර ඒකාබද්ධ කරමින් 1972 දී පිහිටුවන ලද එය 1972 සිට 1978 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම විශ්ව විද්‍යාලය විය. විශ්ව විද්‍යාලය කොළඹ, පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කැලණිය, මොරටුව සහ යාපනය යන මණ්ඩප හයක් මත පදනම් විය. විශ්ව විද්‍යාලය 1978 දී විසුරුවා හරින ලද අතර එහි මණ්ඩප හයක් ස්වාධීන විශ්ව විද්‍යාල බවට පත් විය.

අනෙකුත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු පනත් මගින් ස්ථාපිත කර ඇති අනෙකුත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල. මෙම විශ්වවිද්‍යාල 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වය හෝ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රඥප්තිය සහිත පිළිගත් ආයතන නොවේ.[9]

විශ්ව විද්‍යාලය ප්‍රධාන පිහිටීම ආරම්භය [lower-alpha 2] වර්ගය අධිකාරිය
නගරය දිසා පළාත
බුද්ධශ්‍රාවක භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය අනුරාධපුර අනුරාධපුර උතුරු මැද 1996 පොදු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය හෝමාගම කොළඹ බටහිර 1982 පොදු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය කොළඹ කොළඹ බටහිර 1893 පොදු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය [10]
ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක පීඨය රත්මලාන කොළඹ බටහිර ඔක්තෝබර් 11, 2007 පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය රත්මලාන කොළඹ බටහිර 2009 පොදු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය මට්ටක්කුලිය කොළඹ බටහිර 2014 පොදු නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය

උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතන[සංස්කරණය]

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 25 A වගන්තිය යටතේ උපාධි පිරිනැමීමට පහත ආයතන පිළිගෙන ඇත. [11] [12]

ආයතනය ප්‍රධාන පිහිටීම ආරම්භය පිළිගැනීම[lower-alpha 3] වර්ගය
නගරය දිසා පළාත
ඇක්වයිනාස් උසස් අධ්‍යයන විද්‍යාලය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 1953 ඔක්තෝබර් 10, 2005 පුද්ගලික
කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාවික සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාලය මාලඹේ කොළඹ බස්නාහිර 1990 ජූලි 9, 2013 පුද්ගලික
හොරයිසන් කැම්පස් මාලඹේ කොළඹ බස්නාහිර 2008 නොවැම්බර් 26, 2014 පුද්ගලික
සේගිස් කැම්පස් නුගේගොඩ කොළඹ බස්නාහිර ජූනි 4, 2010 ජූලි 11, 2018 පුද්ගලික
ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 1959 මාර්තු 12, 2013 වෘත්තීය ගණකාධිකාරී ආයතනය
මැනුම් සහ සිතියම්කරණ ආයතනය දියතලාව බදුල්ල ඌව 1967 ජූලි 21, 1990 පොදු
තාක්ෂණ අධ්‍යයන ආයතනය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 1984 ජනවාරි 18, 2017 පුද්ගලික
KAATSU බත්තරමුල්ල කොළඹ බස්නාහිර 2015 ජනවාරි 7, 2015 පුද්ගලික
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබද ජාතික ආයතනය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 1968 ඔක්තෝබර් 20, 2009 පුද්ගලික
සමාජ සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික ආයතනය රාජගිරිය කොළඹ බස්නාහිර ජූනි 1, 2005 පුද්ගලික
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසල කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර මාර්තු 5, 2013 පුද්ගලික
සණස කැම්පස් හෙට්ටිමුල්ල කෑගල්ල සබරගමුව ජනවාරි 21, 2014 පුද්ගලික
තාක්ෂණ හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබද දකුණු ආසියානු ආයතනය මාලඹේ කොළඹ බස්නාහිර 2008 අගෝස්තු 30, 2011 පුද්ගලික
සංවර්ධන පරිපාලනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 1966 අප්‍රේල් 24, 2003 පොදු
තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මාලඹේ කොළඹ බස්නාහිර 1999 ඔක්තෝබර් 13, 2000 පුද්ගලික
ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්‍ෂණ ආයතනය හෝමාගම කොළඹ බස්නාහිර 2008 මාර්තු 30, 2004 පුද්ගලික
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තරය බෞද්ධ ඇකඩමිය පල්ලෙකැලේ මහනුවර මධ්‍යම 2009 පෙබරවාරි 22, 2013 පුද්ගලික
Esoft මෙට්‍රෝ කැම්පස් කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 2009 සැප්තැම්බර් 3, 2019 පුද්ගලික
ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා තාක්ෂණ විද්‍යාලය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 2000 සැප්තැම්බර් 25, 2020 පුද්ගලික
ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ මණ්ඩපය පාදුක්ක කොළඹ බස්නාහිර 2015 දෙසැම්බර් 2, 2016 පුද්ගලික
ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසල කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 2021 ජනවාරි 1, 2021 පුද්ගලික
කොළඹ රාජකීය ආයතනය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 2021 ජනවාරි 1, 2021 පුද්ගලික
ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය විද්‍යා ආයතනය වැලිසර කොළඹ බස්නාහිර 2021 ජූනි 11, 2021 පුද්ගලික
බෙනඩික්ට් XVI කතෝලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය මීගමුව ගම්පහ බස්නාහිර 2021 මාර්තු 23, 2021 පුද්ගලික
ලංකා රසායන විද්‍යා ආයතනය කොළඹ කොළඹ බස්නාහිර 2020 මාර්තු 11, 2020 පුද්ගලික

විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම්[සංස්කරණය]

වෙබ්මිතික ශ්‍රේණිගත කිරීම්[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල සඳහා වන ලෝක විශ්ව විද්‍යාල වල 2018 Webometrics ශ්‍රේණිගත කිරීම පහත දැක්වේ.

විශ්ව විද්‍යාලය 2018 (ජූලි සංස්කරණය)[13] 2016 (ජූලි සංස්කරණය)[14] 2015 (ජූලි සංස්කරණය) 2014 (ජූලි සංස්කරණය) 2013 (ජූලි සංස්කරණය)
රටේ ශ්‍රේණිය රටේ ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස ලෝක

ශ්‍රේණිය

ලෝක

ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස

රටේ ශ්‍රේණිය රටේ ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස ලෝක

ශ්‍රේණිය

ලෝක

ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස

රටේ ශ්‍රේණිය රටේ ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස ලෝක

ශ්‍රේණිය

ලෝක

ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස

රටේ ශ්‍රේණිය රටේ ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස ලෝක

ශ්‍රේණිය

ලෝක

ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස

රටේ ශ්‍රේණිය රටේ ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස ලෝක

ශ්‍රේණිය

ලෝක

ශ්‍රේණිය පෙර වසර හා වෙනස

පේරාදෙණිය 1 Increase 1 2018 Increase 140 2 Steady 2158 Increase 72 2 Steady 2230 Increase 249 2 Increase 2 2479 Increase 494 4 1 2973 506
කොළඹ 2 1 2164 218 1 Steady 1946 Increase 93 1 Steady 2039 Increase 107 1 Increase 1 2146 Increase 109 2 1 2255 573
රුහුණ 3 Increase 2 2665 31 5 Increase 1 2634 Increase 1891 6 Steady 4525 1042 6 3 3483 1130 3 Increase 3 2353 Increase 941
මොරටුව 4 1 2721 306 3 Steady 2415 8 3 Steady 2407 Increase 90 3 2 2497 347 1 Increase 1 2150 139
කැලණිය 5 1 2752 193 4 Steady 2559 Increase 570 4 Increase 1 3129 Increase 65 5 Steady 3194 Increase 1314 5 Steady 4508 1214
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 6 Steady 3071 26 5 1 2476 Increase 615 4 Increase 2 3091 Increase 2878 6 2 5969 3210
රජරට 7 Increase 6 4374 370 13 3 6137 Increase 3570 10 Steady 9707 712 10 Increase 1 8995 Increase 3299 11 2 12294 6066
යාපනය 8 1 4384 380 7 Increase 2 4004 Increase 2557 9 1 6561 Increase 664 8 1 7225 Increase 938 7 Steady 8163 2499
විවෘත 9 Steady 4653 174 9 1 4479 Increase 1091 8 1 5570 Increase 419 7 Increase 1 5989 Increase 2719 8 Steady 8708 2824
නැගෙනහිර 10 Increase 2 4711 Increase 1304 = 11 Increase 2 6015 Increase 5250 13 1 11265 111 12 2 11154 Increase 970 10 Increase 1 12124 Increase 198
සබරගමුව 11 Steady 5150 Increase -865 = 11 Increase 1 6015 Increase 4987 12 1 11002 203 11 2 10799 261 9 Increase 1 10538 670
KDU 12 Steady 5409 Steady
වයඹ 14 4 5409 2731 10 3 5409 358 7 Increase 6 5051 Increase 6742 13 1 11793 Increase 1489 12 Steady 13282 927
SLIIT 13 Steady 5484 Steady
අග්නිදිග 15 3 8720 Increase 752 14 3 7968 Increase 2061 11 2 10029 1705 9 Increase 4 8324 Increase 5217 13 Increase 2 13541 Increase 2464
ඌව වෙල්ලස්ස 16 3 10451 Increase 10451 15 Steady 11664 Increase 4050 15 1 15714 989 14 Steady 14725 359 14 1 14366 1800
දෘශ්‍ය සහ රංග කලා 17 9 14822 10701 8 Increase 6 4121 Increase 9944 14 Increase 1 14065 Increase 1626 15 Steady 15691 Increase 812 15 Steady 16503 Increase 1063

සටහන්[සංස්කරණය]

 1. වත්මන් විශ්ව විද්‍යාලයට සම්බන්ධ මුල්ම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ පදනම් දිනය.
 2. වත්මන් විශ්ව විද්‍යාලයට සම්බන්ධ මුල්ම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ පදනම් දිනය.
 3. උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ ආයතනය ලෙස පිළිගත් දිනය.

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. . 1977. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
 2. . 1995. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
 3. . 1977. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
 4. . New York. 2010. p. 584. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)CS1 maint: location missing publisher (link)
 5. . 2005. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
 6. "Universities". University Grants Commission.
 7. "UNIVERSITIES, CAMPUSES AND UNIVERSITY COLLEGES". University Grants Commission.
 8. "Gazette declaring Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute a university, issued". newsfirst. 30 October 2020. සම්ප්‍රවේශය 14 November 2020.
 9. "Other Government Universities". University Grants Commission.
 10. "Sri Lanka Institute of Advanced Technoligical Education (SLIATE)".
 11. "Accreditation Degree Programs". Ministry of Higher Education and Highways (Sri Lanka). සම්ප්‍රවේශය 30 July 2017.
 12. "Other Recognized Degrees". University Grants Commission.
 13. "Sri Lanka". webometrics. Open Publishing. 1 July 2018. සම්ප්‍රවේශය 9 October 2018.
 14. "Sri Lanka". webometrics. Open Publishing. 1 July 2016. සම්ප්‍රවේශය 7 October 2016.