බිලාවල් රාගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Bilaval
Late 18th century miniature of the Bilavala Ragini
ථාට්Bilaval
ප්‍රකාරයSampurna (7 by 7 )
ආරෝහණSa Re Ga ma, Ga Pa, Dha Ni Dha Ni Sa'
අවරෝහණSa' Ni Dha, Pa, ma Ga, Ma Re Sa
පකඩ්
 • Ga Re, Ga Pa Dha Pa, ma Ga, ma Re Sa
 • Ga Re Ga Pa, Dha Ni Sa'
 • Sa' Ni Dha Pa, ma Ga Ma Re Sa
වාදී
සංවාදී
පර්යවාචීBilawal
සමාන

බිලාවල් රාගය හින්දුස්ථානී සංගීතයට අයත් සරල මූලික රාගයකි. මෙය බිලාවල් මේලය ආශ්‍රිත රාගයයි. ආධුනිකයන්ට සුවිශේෂී වන මෙය නිමැවන ලද්දේ අමීර් ඛුෂ්රු පඬිතුමා විසිනි. මෙය 2007 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා වූ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ සිසුනට නිර්දේශිත ය. අන් රාග සේ ම මීට ද සර්ගම්, ලක්‍ෂණ හා මධ්‍යලය ගීත ඇතුලත් වේ.

රාග විවරණ[සංස්කරණය]

බිලාවල් රාගය රාග විවරණ
ථාටය (මේලය) බිලාවල්
ආරෝහණ ස, රි, ග, ම, ප, ධ, නි, ස
අවරෝහණ ස, නි, ධ, ප, ම, ග, රි, ස
ජාතිය සම්පූර්ණ - සම්පූර්ණ
වාදී ස්වරය
සංවාදී ස්වරය
මුඛ්‍යාංගය ග රි ග ප ධ නි ස
ගායන සමය දිවා ප්‍රථම ප්‍රහරය
රස ශාන්ති හා ශෘංගාර

සර්ගම් ගීතය[සංස්කරණය]

බිලාවල් රාගය සඳහා වූ එක් සර්ගම් ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.

තාලය- ත්‍රිතාලය

ස්ථායි

X        /2        / 0       / 3
G P D N / S - D P / M G M R / S R S -
G - M R / G P D N / S N D P / M G R S

අන්තරා

P P D N / S - S S / D N S R / S N D P
G R S N / D P N D / S N D P / M G R S

ලක්‍ෂණ ගීතය[සංස්කරණය]

බිලාවල් රාගය සඳහා වූ එක් ලක්‍ෂණ ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.
Bilaval Lakshana.JPG

බිලාවල් ථාටයට අයත් අනිකුත් රාග[සංස්කරණය]

 1. දේශ්කාර්
 2. හම්සධ්වානි
 3. ශන්කරා
 4. කුකුභ්
 5. ශුඛියා
 6. ශුක්ල
 7. දේවගිරි
 8. අලහෛය බිලාවල්

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බිලාවල්_රාගය&oldid=503720" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි