තාල (සංගීතය)

විකිපීඩියා වෙතින්
උතුරු ඉන්දියානු භාණ්ඩයකි, (ඩොලැක්කිය, a taal (clap) instrument)
ඉන්දියානු සංගීතය
ඉන්දීය සම්භාව්‍ය සංගීතය
කර්නාඨක සංගීතය
හින්දුස්ථානී සංගීතය
මූලික හරය
ස්‍රැති · ස්වර · රාග · තාල
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාල_(සංගීතය)&oldid=269534" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි