ලක්‍ෂණ ගීත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලක්‍ෂණ ගීත යනු යම් කිසි රාගයක විස්තර ඈතුලත් කොට තෑනූ ගීත විශේෂයකි, රාගධාරී සංගීතයේ සෑම රාගයකටම ඉතා අලංකාර වු ලක්‍ෂණ ගීත ඈත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලක්‍ෂණ_ගීත&oldid=465213" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි