ලක්‍ෂණ ගීත

විකිපීඩියා වෙතින්

ලක්‍ෂණ ගීත යනු යම් කිසි රාගයක විස්තර ඈතුලත් කොට තෑනූ ගීත විශේෂයකි, රාගධාරී සංගීතයේ සෑම රාගයකටම ඉතා අලංකාර වු ලක්‍ෂණ ගීත ඈත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලක්‍ෂණ_ගීත&oldid=465213" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි