මාර්වා රාගය

විකිපීඩියා වෙතින්
(මාර්වා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

රාග විවරණ[සංස්කරණය]

මාර්වා රාගය රාග විවරණ
ථාටය (මේලය)
ආරෝහණ නි, රි, ග, ම', ධ, නි, රි, ස
අවරෝහණ නි, ධ, ම', ග, රි, නි, ධ, ස
ජාතිය ඖඩව සම්පූර්ණ
වාදී ස්වරය රි
සංවාදී ස්වරය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාර්වා_රාගය&oldid=465209" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි