ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


ඉන්‍දීය සංගීත භාණ්ඩ can be broadly classified into three categories, mainly classical, western and folk. See Carnatic music and හින්දුස්ථානී සංගීතය. The instruments are further sub-classified into the type based on the science behind the same.

හින්දුස්ථානී සංගීතය
Music.jpg
පාරිභාෂික වදන්
ස්‍රැති · ස්වර · අලංකාර · රාග
තාල · ඝරණ · ථාට· වාදී· සංවාදී
සංගීත භාණ්ඩ
ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ
ප්‍රභේද
ධ්‍රැපද් · ධමාර් · ඛ්‍යාල් · තරාණා
ඨුම්රි · ධද්‍රා · කව්වාලි · ගzසල්
ථාට
බිලාවල් · ඛමාජ් · කාෆි · ආශාවරී · භෛරව
භෛරවී · තෝඩි · පූර්වි · මාර්වා · කළ්‍යාණ
තාල
දාදරා · ත්‍රිතාල් · කෙහෙර්වා · ඣප්  · දීප්චන්‍දි · ලාවණී · ඒක්
රාග
බිලාවල් · ඛමාජ් · කාෆි · ආශාවරී · භෛරව · භීම්පලාශ්‍රී · යමන්
භෛරවී · තෝඩි · පූර්වි · මාර්වා · භූපාලි
සිතාරය

තත් කම්පක සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

අළුවෙන් වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

වයලීනය

සුළඟින් (පිඹීමෙන්) වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

පිත්තලමය[සංස්කරණය]

බටනලා[සංස්කරණය]

තනි ඉපිය[සංස්කරණය]

ද්වි ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය හා bellow[සංස්කරණය]

සමාඝාත සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

Membranophones[සංස්කරණය]

තබ්ලාව (බායාංගය)

Idiophones[සංස්කරණය]

නාදමය උදාහරණ[සංස්කරණය]

Sound Samples of Indian Instruments (non-commercial page) Courtesy of www.superbrass.com

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්දීය_සංගීත_භාණ්ඩ&oldid=361597" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි