ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ

විකිපීඩියා වෙතින්


ඉන්දිය සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධාන වශයෙන් සම්භාව්‍ය, බටහිර සහ ජන වර්ග තුනකට වර්ග කළ හැක. කර්ණාටක සංගීතය සහ හින්දුස්ථානී සංගීතය බලන්න. එම උපකරණ පිටුපස ඇති විද්‍යාව මත පදනම්ව තවත් උප වර්ගීකරණය කර ඇත.

සිතාරය

අළුවෙන් වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

වයලීනය

සුළඟින් (පිඹීමෙන්) වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

පිත්තලමය[සංස්කරණය]

බටනලා[සංස්කරණය]

තනි ඉපිය[සංස්කරණය]

ද්වි ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය හා bellow[සංස්කරණය]

සමාඝාත සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

Membranophones[සංස්කරණය]

තබ්ලාව (බායාංගය)

Idiophones[සංස්කරණය]

නාදමය උදාහරණ[සංස්කරණය]

Sound Samples of Indian Instruments (non-commercial page) Courtesy of www.superbrass.com

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්දීය_සංගීත_භාණ්ඩ&oldid=513818" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි