ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


ඉන්‍දීය සංගීත භාණ්ඩ can be broadly classified into three categories, mainly classical, western and folk. See Carnatic music and හින්දුස්ථානී සංගීතය. The instruments are further sub-classified into the type based on the science behind the same.

සිතාරය

තත් කම්පක සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

අළුවෙන් වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

වයලීනය

සුළඟින් (පිඹීමෙන්) වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

පිත්තලමය[සංස්කරණය]

බටනලා[සංස්කරණය]

තනි ඉපිය[සංස්කරණය]

ද්වි ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය හා bellow[සංස්කරණය]

සමාඝාත සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

Membranophones[සංස්කරණය]

තබ්ලාව (බායාංගය)

Idiophones[සංස්කරණය]

නාදමය උදාහරණ[සංස්කරණය]

Sound Samples of Indian Instruments (non-commercial page) Courtesy of www.superbrass.com

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්දීය_සංගීත_භාණ්ඩ&oldid=361597" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි